v. v. r.

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad is een interculturele organisatie van vluchtelingen vrouwen. De vvr behartigt belangen en bevordert volwaardige participatie van vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving. De vvr organiseert ook thema-bijeenkomsten over: werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en opvoeding van kinderen. Samen met het Vrouwen Empowerment Centrum en andere organisaties worden bijeenkomsten over huiselijk geweld georganiseerd. Neem contact op!

Image

Wie is onze achterban

Onze achterban bestaat in overgrote meerderheid uit hoger opgeleide vrouwen, afkomstig uit stedelijke gebieden. De meeste vrouwen hebben een zelfstandige verblijfsvergunning. De meerderheid komt uit landen waar de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw niet of nauwelijks bestaat. De meeste organisaties van vluchtelingen hebben een monopolie van mannen als beleidsmakers. Slechts in enkele organisaties hebben vrouwen een eigen positie en zijn inmiddels lid van het bestuur. Daarom werken we vanuit de positie als vluchtelingenvrouw als bindend element. Wij werken wel samen met vrouwengroepen die binnen bestaande vluchtelingenorganisaties functioneren.

Samenwerkingsrelaties

 • EC Vrouwen Empowerment Centrum
 • NoLimit Cultural Business Center
 • VON Vluchtelingenorganisaties Nederland
 • BAG
 • Raad van Kerken Samenwerkingsverband van kerken in Nederland
 • Vrouwenwerkgroepen van Iranese, Afghaanse, Irakese en Koerdische organisaties
 • Stadsdeel Zuidoost
 • Profor Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlands Koninkrijk
 • GG&GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
 • DWI Dienst Werk en Inkomen
 • ABC Kenniscentrum voor emancipatie en participatie
 • ROC Regionaal opleidingscentrum Amsterdam
 • Pharos Kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers
 • WOUW Amsterdam netwerk van maatschappijkritische 50+vrouwen
 • Goed werk uitzendbureau voor vluchtelingen in Nederland
 • Alle Kleur zorgbedrijf voor immigrantenpopulaties in buurten, bedrijven en instellingen
 • Steunpunt geweld
 • Stichting de Vrouwenlijn Multicultureel Vrouwen Platform
 • Vrijwilligerscentrale
 • DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
 • RLRA Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam
 • De Amsterdamse Vrouwengroep netwerkorganisatie waarin vrouwen van verschillende levensbeschouwingen en religies betrokken willen zijn bij de interreligieuze dialoog